Redakční rada

Šéfredaktor:

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

e-mail: Bezpecnostni-sbory@seznam.cz

tel: +420603316781

 

Odpovědná redaktorka:

JUDr. et PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

 

Členové redakční rady:

 

prof. JUDr. et Mgr. Jana Viktoryová, PhD.

doc. JUDr. et Mgr. Jan Brázda, Ph.D.

JUDr. et PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

plk. Mgr. Vladimír Danyluk, MBA

doc. JUDr. Boris Löffler, PhD.

doc. PhDr. Magdaléna Ondicova, PhD.

​RNDr. Rudolf Blaško, PhD.

RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.

 

 

Vydavatel: doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

© Bezpečnostní sbory.cz
 
ISSN 1803-6856
 

Redakční rada si vyhrazuje právo na nezveřejnění došlých příspěvků, které by svým obsahem nesouvisely s tématem stránek.

Za obsah příspěvků zodpovídají jejich autoři.