ÚvodVážení zájemci o problematiku bezpečnostních sborů,

    v úvodu bych Vás rád seznámil s důvodem vzniku těchto stránek. Tyto stránky vznikly zejména pro zájemce o problematiku bezpečnostních sborů, a to jak bezpečnostních sborů současných, tak také bezpečnostních sborů, které působily v minulosti zejména na území České republiky. Naším cílem je vytvořit internetový časopis, ve kterém se Vám budeme snažit alespoň jedenkrát za dva měsíce zpřístupnit informace formou článků, pojednání či odborných studií o problematice bezpečnostních sborů, zejména policie, komunálních policejních sborů, vězeňské služby, celní správy, soukromých bezpečnostních služeb a dalších sborů v souvislosti s teoreticko-praktickými otázkami jejich činnosti a dále o právních základech a prostředcích, které těmto subjektům a jejím pracovníkům slouží ke své každodenní činnosti. Naším dalším zájmem jsou také teoreticko-metodologické otázky ochrany bezpečnosti osob a majetku a dále otázky, které se týkají kriminologie, kriminalistiky či trestního práva.

    Máme také samozřejmě zájem o příspěvky našich čtenářů, kteří by souhlasili s publikováním svých článků na těchto stránkách. Případné zájemce odkazuji na e-mailové spojení.

    Každý článek našeho časopisu je před zveřejnění podroben odborné recenzi, která je zpracována členy redakční rady, nebo dalšími obdorníky v daném oboru.

 

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D.