Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

         dovolte mi seznámit Vás s obsahem pátého čísla v roce 2010.

        

        

         Toto páté číslo by se dalo nazvat číslem Otázek a odpovědí. Otázek na naší emailovou adresu bezpecnostni-sbory@seznam.cz přišla celé řada, a tak jsme prozatím rozhodli odpovědět z na otázky z těchto oblastí:

 

*       oprávnění policistů,

*       dopravně bezpečnostní,

*       a oblasti zbraní a střeliva,

 

pro Ty z Vás, kdo zde nenajdou odpověď na svojí otázku bude odpovězeno v dalších číslech.

 

         Doc. PhDr. Kamil Pavlíček si pro Vás připravil historizující exkurzi do problematiky dopravně-bezpečnostní činnosti pod názvem „Dopravní úřad pražského policejního ředitelství a bezpečnost silničního provozu v hlavním městě“.

 

 

 

JUDr. David Zámek