Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

 

 

         dovolte mi seznámit Vás s obsahem čtvrtého čísla v roce 2010.

 

         

         Mgr. Václav Valenta, PhD., bude odpovídat na otázku související s odcizením dokladů v zahraničí, na který se dotazoval řidič kamionu.

 

         JUDr. Martin Bohman, si pro vás připravil článek pod názvem „Aplikace managementu kvality do nizozemské policie“.

 

         Já jsem si společně s Janem Novákem pro Vás připravil článek pod názvem „Systém a pravomoci Skotské policie při narušení veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovými utkáními“

 

         Na závěr našeho čtvrtého čísla jsem ve svém článku pod názvem“Metropolitní policie – více otázek než-li odpovědí“ reaguji na  informace zveřejněné serverem idnes.cz pod názvem Primátoři brzy dostanou novou zbraň: metropolitní policii zveřejněné http://zpravy.idnes.cz/primatori-brzy-dostanou-novou-zbran-metropolitni-policii-po1-/domaci.asp?c=A100817_1434181_domaci_hv1o tom, jaké jsou výhody zřízení tohoto „nového“ prvku ochrany bezpečnosti osob a majetku spoluobčanů.

 

JUDr. David Zámek