Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

         dovolte mi seznámit Vás s obsahem druhého čísla v roce 2010.

        

         V tomto čísle si pro Vás doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., připravil článek pod názvem „Defenzivní a kooperativní způsob jízdy výrazně zvyšuje bezpečnost silniční dopravy“, který kriticky reaguje ne současný fenomén při řízení motorových vozidel.

 

         Společně s doc. PhDr. Kamilem Pavlíčkem, CSc., jsme pro Vás připravili další článek z oblasti dopravně-bezpečnostní problematiky pod názvem „Kritické dopravní situace, jejich vznik a možnosti řešení“

 

         JUDr. Libor Kovárník, PhD., si pro vás připravil článek pod názvem „Bezpečnostní informační služba, kdy ve svém článku popisuje postavení a pravomoci tohoto bezpečnostního sboru v ČR.

 

         Já jsem si pro Vás připravil druhou část historického exkurzu z problematiky shromažďovacího práva pod názvem Historický vývoj shromažďovacího práva na území České republiky II“.

 

JUDr. David Zámek