Recenze knihy  Učebnice boje nožem“

Dostalo se mi milé povinnosti stručně představit tuto knihu. Začnu však mým oblíbeným latinským výrokem Militia est vita hominis super terram, který v překladu znamená Lidský život na zemi je boj. A právě tento výrok v každém svém slově odráží duch této knihy.

Zbraně od pradávna sloužily k boji a obraně lidského druhu a právě nůž byl, je a bude považován za jednu z nejdostupnějších zbraní. Vždyť nůž má doma každý z nás. Mnoho z nás nosí nůž u sebe a nůž byl, je a bude také standardním vybavením snad všech armád světa.

Jak tuto zbraň ale používat? Jak s touto zbraní vlastně v různých situacích zacházet? Právě k těmto otázkám nám velice dobře poslouží kniha Učebnice boje nožem autorů Soni Pernecké a Michala Tkáče.

Kniha podává po historizujícím úvodu nejen ucelený obraz obrany proti noži a boji s nožem, ale také se zabývá reakcí lidského organismu, zejména po jeho psychické stránce, na případné použití nože proti jiné osobě. Toto vše právem řadí knihu k těm, které mají na trhu své místo, a pro její ucelenost jistě najde cestu i k širší čtenářské veřejnosti.

Největším přínosem knihy je však nesporně její nadstandardní forma, kterou autoři uzpůsobili tak, aby popis jednotlivých technik byl vždy doplněn fotografickou přílohou a tyto přílohy jednoznačně přispívají k lepšímu nácviku dané techniky a podporují tužbu čtenářů po hlubším poznání a invenci.

 

rada pplk. JUDr.  David  Zámek

Katedra policejních činností

Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze

Náhled obálky

ISBN 978-80-88969-50-1

200 stran A5 / přes 200 fotografií a ilustrací

Edice BUDO

Více na:

http://www.cadpress.sk/boj_nozem.htm

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/9914-Ucebnice-boje-nozem