Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

dovolte mi seznámit Vás s obsahem posledního čísla v roce 2010.

V tomto čísle Vás společně s doc. PhDr. Kamilem Pavlíčkem, CSc., seznámíme s možnostmi novelizace bodového systému a dopravních přestupků.

Další článek z oblasti praní špinavých peněz a zabavování nelegálních výnosů jsem pro Vás připravil společně s JUDr. Janem Kuržejou, PhD., a Ing. Vratislavem Dvořákem, PhD., článek je první částí analytické studie v rámci odčerpání výnosů z trestné činnosti v SRN. Tato první část analytické studie navazuje na výzkumný projekt programu „Bezpečnostní výzkum“ VD20072010B19. Studie je zaměřena na aktuální legislativní možnosti zajišťování odčerpávání majetku a výnosů z trestné činnosti v SRN.

V tomto čísle jsme pro Vás také připravil recenzi knihy autorů  Soni Pernecké a Michala tkáče - Učebnice boje nožem.

Je konec roku a je tedy čas bilancovat. Nebudu se zabývat společenskými problémy dneška, ale pouze shrnu co jsme vše udělali v našem časopisu.

V tomto roce jsme pro Vás připravili 22 odborných článků, analytických studií z oblasti působnosti bezpečnostních sborů a zaměřili jsme se také na Vaše otázky, které byly zaslány na náš e-mail bezpecnostni-sbory@seznam.cz .

V roce 2010 jsme přešli na nový redesing, který zcela jistě nejen lépe vypadá ale je i snesitelnější pro čtenářovi oči.

 

 

Přeji Vám, Vážené čtenářky a  Vážení čtenáři příjemné Vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2011.

 

JUDr. David Zámek