Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

je konec roku a měl bych asi trochu bilancovat jaký tento rok byl, ale vyhnu se tomu, abych do hodnocení nevnášel své osobní a subjektivní postoje, takže zhodnotím jen kolik bylo odvedeno práce v našem časopise. Tedy bylo zde zveřejněno dvacet šest odborných studií, článků či pojednání o problematice bezpečnostních sborů. Po prvním čísle v roce 2009 bylo našemu časopisu přiděleno Národní knihovnou ISSN. A co mě opravdu těší, je to, že náš časopis byl zařazen do databáze Národní knihovny a naše články jsou touto prestižní institucí pomocí WebArchivu shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování.

 

A teď již k obsahu šestého čísla našeho periodika v roce 2009:

 

JUDr. Josef Hrudka v první části své studie pod názvem „Přísahy a sliby – I.“, vymezuje právní reglementace a konsekvence služebního slibu v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a upozorňuje na explikační a aplikační problémy spojené s vyvozováním právní odpovědnosti spojené s porušením služebního slibu, ve vztahu k propuštění ze služebního poměru.

 

 

Mgr. Zdeněk Chmela společně se Šárkou Hořickou připravili článek s názvemSoukromé bezpečnostní služby a etické kodexy“, v němž se zabývají etickými kodexy v činnosti soukromých bezpečnostních služeb, uvádějí jejich stručný obsah, jejich vliv na činnost v praxi a jaké následky porušování etického kodexu se uplatňují.

 

 

            Já jsem si společně s JUDr. et Ing. Markem Blažejovským pro Vás připravil článek pod názvem Drogy v silniční dopravě“,  kde se zabýváme problematikou užívání drog v dopravě a navazujeme na již publikovanou práci pod názvem „Nelegální návykové látky na hromadných akcích.“ Stať je dílčím výstupem z výzkumného úkolu Fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“ a sice dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“

           

JUDr. Libor Kovárník, PhD., si pro vás připravil článek pod názvem „Vězeňská služba“, ve kterém se zabývá činností a postavením tohoto bezpečnostního sboru v ČR.

 

Vážení čtenáři na závěr Vám přeji mnoho štěstí a úspěchů v roce 2010. A já Vám slibuji lepší grafickou úpravu stránek v roce 2010, neboť v současné době pracujeme na redesingu.

 

JUDr. David Zámek