Mgr. Václav Valenta, Ph.D

 

Otázky a odpovědi  - zimní pneumatiky na kamionech

 

Otázka řidiče:

Podle čeho bude policie ČR kontrolovat správnost obutí pneumatik na kamionech pro zimní období. Podle vzorku či musí mít nějaké speciální označení, atd. Kde přesně musí být odpovídající pneumatiky a jak bude vůbec řešit dopravní policie nehody způsobené tím, že vozidlo nemělo odpovídající pneumatiky?

 

Odpověď:

Policisté budou kontrolovat správnost osazení pneumatik podle právní normy účinné od 1. července 2008. Touto normou je vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Změna spočívá v zavedení dvou nových příkazových dopravních značek „ Zimní výbava “ (č. C 15a) a „ Zimní výbava – konec “ (č. C 15b), které platí v období od 1. listopadu do 30. dubna. Pod značkou může být případně umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Těmito značkami jsou označeny úseky pozemní komunikace, na kterých je povinnost mít vozidlo kategorie M a N vybaveno z hlediska použitých pneumatik pro provoz za zimních povětrnostních podmínek.

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik

*        u vozidel do 3 500 kg včetně na všech kolech

*        u vozidel nad 3 500 kg pouze na hnacích kolech

Limitní hmotností 3 500 kg je myšlena maximální přípustná hmotnost vozidla (dříve uváděna jako celková).

Za zimní pneumatiku je považována pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS  či terénní pneumatiky.

Hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky musí být:

*       u vozidel do 3 500 kg nejméně 4 mm na všech kolech, nebo

*       nejméně 6 mm na všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).

Menší hloubka vzorku nemá potřebné tzv. samočisticí schopnosti.

Lze používat i protektorované pneumatiky, které pak musí být označeny výše uvedeným značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.

Na vlastní přípojné vozidlo se povinnost vyplývající z této značky nevztahuje, povinnost je vztažena na motorové vozidlo kategorie M a N, které toto přípojné vozidlo táhne.

Zimní pneumatiky je možné nahradit sněhovými řetězy, ovšem jen je-li vozovka v celém úseku pozemní komunikace, označeným novou dopravní značkou, dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou.

V uvedené právní normě je dále mimo jiné uvedeno, že platnost příkazu vyjádřeného svislou dopravní značkou „Sněhové řetězy“ nebo „Zimní výbava“ nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, ale je ukončena pouze svislou dopravní značkou „Sněhové řetězy – konec“, resp. „Zimní výbava – konec“.

Při zpracovávání případů dopravních nehod bude policista postupovat obdobně jako v jiných případech, kdy dojde k dopravní nehodě v důsledku toho, že řidič nerespektuje symboly na dopravních značkách a vjede s vozidlem do místa nebo úseku komunikace, kde jím řízené vozidlo může, vzhledem k  technickým dispozicím, mít podstatnou roli na vzniku kolizní situace.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji při volbě tras jízdy (nejen kamionové dopravy) v uvedeném období 1. listopadu až 30. dubna, zjistit předem, které úseky pozemních komunikací jsou zmíněnými dopravními značkami osazeny. Tyto úseky jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.rsd.cz/doc/Udrzba-komunikaci/Ostatni-informace/zimni-vybava.

            Doufám, že takto koncipovaná odpověď na Váš dotaz je dostatečně srozumitelná a vnese trochu světla do této, řidiči často diskutované otázky.