JUDr. David Zámek

Jan Novák

 

 

Systém a pravomoci Skotské policie při narušení veřejného pořádku v souvislosti s fotbalovými utkáními

 

 

Úvod

         V úvodu je nutno uvést, že tento článek je dílčím výstupem z výzkumného úkolu fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“ a to dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“. Tento článek by nevznikl bez pomoci příslušníků Lothian and Borders Police se kterými jsme tuto problematiku konsultovali a kteří nám také poskytli materiály, jmenovitě pak děkujeme Chief Constable Davidu Primrosovi.

        

Vymezení pořádkové policie v systému skotské policie

 

Policie ve Velké Británii je stejně jako v ČR podřízena ministerstvu Vnitra (Home Offie). Každá část Velké Británie je ještě rozdělena na regiony a to jak samosprávní ve smyslu politickém (kraje), tak i na policejní regiony (krajská ředitelství). Skotsko je na základě Police (Scotland) Act 1967 rozděleno na osm policejních regionů:

1.     Central Scotland Police

2.     Dumfries and Galloway Constabulary

3.     Fife Constabulary

4.     Grampian Police

5.     Lothian and Borders Police

6.     Northern Constabulary

7.     Strathclyde Police

8.     Tayside Police

 

         Tyto regiony, až na výjimku Lothian and Borders Police, jsou oblastně totožné se samosprávními částmi Skotska. Lothian and Borders Police ještě zahrnuje Northern Constabulary, které pokrývá Highland Region, Western Isles, Orkney and Shetland Isles. V čele každého tohoto policejního úseku stojí Chief Constable.

         Další policejní hodnosti sestupně:

1)     assistant chief constable

2)    superintendent

3)    chief inspector

4)    inspector

5)    sergeant

6)    constable

         Každý region je rozdělen do částí (divisions), které se dají přirovnat k našim obvodním oddělením. Lothian and Borders Police, kde jsem čerpal tyto informace, má osm divizí. Tyto divize pak zřizují, stejně jako u nás krajské ředitelství služby policie, říká se jim branches:

*       Uniformed Branch -  Uniformovaná služba, podobně jako naše služba pořádkové policie. Má za úkol udržovat klid, předcházet kriminalitě, ochraňovat lidi a majetek a chránit veřejný pořádek. Toto může být prováděno buď pochůzkami, nebo patrolou v autě či na koni.

*       Criminal Investigation Department (CID) - oddělení kriminálního vyšetřování. Kromě vyšetřování zločinů, vedou i jejich statistiku, prověřují a klasifikují nahlášení trestných činů. Zapojují se i do prevence kriminality a spolupracují se svými uniformovanými kolegy. Tato služba obsahuje i protidrogovou jednotku.

*       Traffic Department - oddělení dopravy, podobně jako služba dopravní policie. Zajišťuje dopravu, bezpečnost na silnicích a dohlíží nad dodržováním dopravních předpisů.

         Každá z těchto služeb si zřizuje a využívá speciální podpůrné jednotky jako například jízdní policii na koních, policejní psovody, PSU (pořádková jednotka) anebo například potápěče.

         Pro účely zabezpečování fotbalových utkání je využívána jak Uniformed Branch, a to hlavně koně a psovodi s podporou PSU, která je nasazována jen v krajních případech, a dále pak i Traffic Department pro zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy v okolí stadionu.

 

Právní aspekty, úkoly a opatření ovlivňující bezpečnostní situaci na fotbalových utkáních.

 

Jakožto součást Velké Británie, která je členem EU (Evropská Unie), je vázáno stejnými právními předpisy.  Skotský právní systém je totožný s britským, tudíž jde o právo zvykové. Je rozdělen do dvou pramenů:

*       Common Law -  je to zvykové právo platné už staletí, jsou zde obsaženy trestné činy jako krádež, vražda, napadení a tresty za ně. To je platné a nezměněné už dlouhá léta.

*       Statutary Law – je právo, které se neustále mění a aktualizuje podle potřeby doby. Jsou to zákony jako například zneužívání drog, zákon o motorových vozidlech a nejaktuálnější zákon o zneužívání počítačů.

         Zákonem, který ve Skotsku neuvěřitelně razantním způsobem snížil násilí na stadionech je, The Criminal Law (Consolidation) (Scotland) Act 1995 a zejména jeho odstavec 20. Zde se zakazuje alkohol na stadionu i vstup pod jeho vlivem. Odstavec 19. tohoto zákona pak zakazuje alkohol v dopravních prostředcích hromadné dopravy a zakazuje službám, které půjčují autobusy, povolit alkohol ve svých vozidlech. Další účinné opatření vyplývá z Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006, Banning Order, které umožňuje zakázat vstup na fotbalové utkání fanouškovi, který se projevuje násilně a je hrozbou pro ostatní. Je to forma trestu, o které rozhoduje soud.

 

Bezpečnostní opatření při cestování fanoušku

         Ve Skotsku mají databázi tzv. troublemakerů[1], problémových fanoušků. Když cestují na stadion, policie je sleduje, co nejdříve je odchytí, většinou hned, jak opustí své obydlí, vyfotí je a natočí na kameru. To proto, aby policie věděla, co má tento troublemaker na sobě a mohla ho v davu při nepokojích rychle identifikovat a zatknout a také proto, aby se fanoušek cítil sledován a nepokoušel se vyvolávat nepokoje. Tuto databázi si vede policie v místě stadionu, ale na základě ochrany osobních údajů (Data Protection Act 1998) ji nesmí postoupit nikomu jinému. Aby pomohli kolegům z jiného města, popřípadě státu, identifikovat problémové fanoušky z jejich okrsku, cestují školení policisté na identifikaci troublemakerů s fanoušky kamkoli jedou. Tito policisté jsou uniformovaní a jsou to řadoví policisté školení na orientaci v davu a používání techniky pro záznam a sledování.  K dopravě na zápasy venku používají fanoušci buď své dopravní prostředky, toto se nedá nijak ovlivnit, ale pokud používají veřejnou dopravu, musí se řídit jejími pravidly, takže pokud jsou opilí, hluční, či jinak porušují přepravní řád, mohou být odmítnuti nebo vyloučeni z přepravy popřípadě zatčeni podle závažnosti porušení.  Kolem stadionu hlídkují policisté jak pochůzkou, tak i na koni, a jsou přistavené dodávky PSU (Police Support Unit) pro případ násilí. Na dopravu a bezpečnost provozu dohlíží traffic warrant z dopravního oddělení.

 

 

Taktika zákroků na stadionech

     Každý zápas má určitý stupeň rizika, který záleží na tom, jaké má daný tým fanoušky, a s kým daný tým hraje. Rivalita mezi fanoušky klubů se totiž liší tým od týmu, proto se každý zápas musí posuzovat zvlášť, některé kluby představují ohromné a jiné zas vůbec žádné riziko násilí. Na takovýchto akcích je vždy riziko, například dopravní kolaps nebo nehoda, drobná kriminalita jako kapsářství apod. Pro klasifikaci rizika na zápasech se používají písmenka A,B,C:

A.    nízké riziko - nasazuje se zpravidla okolo 30 policistů

B.    střední riziko, nasazuje se zpravidla okolo 50 policistů

C.   vysoké riziko, nasazuje se zpravidla okolo 100 a více policistů podle nebezpečnosti konkrétního zápasu.

Ke každému stupni rizika se řadí takzvaný „dress code˝ 1,2,3:

1.     uniforma

2.     body armour – vesta

3.     stupeň 2., štít, helma

         Před každým zápasem musí velící důstojník pro oblast se stadionem zvážit, o jakou skupinu rizika zápasu jde, na základě toho pak určit dress code a počet policistů, což se odvíjí od počtu a nebezpečnosti fanoušků. Dále promyslet možné komplikace a omezení v dopravě a jejich rychlé a bezpečné řešení, nebo lépe, prevenci těchto situací. K předcházení těmto situacím a ke kontrole a usměrňování dopravy před a po zápase se používají uzavírky silnic, zákazy parkování, objížďky apod. Z personálního hlediska na to dohlíží dopravního oddělení.  Zpravidla 4 hodiny před zápasem se sejde vedení klubů s velícím důstojníkem, vedoucím pořadatelské služby a policisty, kteří přijeli s týmem hostů, a projdou si bezpečnostní otázky a zabezpečení a připraví možné scénáře. Dvě hodiny před zápasem dostanou policisté na stadionu briefing, rozdělí se jim úkoly a jsou vybaveni příslušnou výzbrojí a výstrojí včetně komunikačních prostředků.

 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA

 

1.      Filák Antonín, a kolektiv. Zákon o policii ČR s komentářem. 1. vyd. Police History Praha 2009, ISBN 978-80-8647749-7,

2.      Macek Pavel., Filák Antonín. Pořádková činnost policie, obecná část, 1.vyd. Police History Praha 2002, ISBN 80-86477-10-X.

3.      Macek Pavel., Táborská Stanislava. Mezinárodní konference Služba pořádkové a dopravní policie na prahu 21. Století. 1.vyd. Police History 2005 ISBN 80-86477-30-4.

4.      MAREŠ, M., SMOLÍK, J., SUCHÁNEK, M., Fotbaloví chuligáni. 1.vyd.  Brno: Barrister and Principál. 2004. ISBN 80-903333-0-3 s. 1.

5.      Nikl, J. Volevecký, P. Divácké násilí. Praha: Policejní akademie ČR v Praze. 2007ISBN 978-80-7251-249-2

6.      Dráb J. Projekt ligové stadiony 2012

7.      Manuál pro fotbalové kluby, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor bezpečnostní politiky, 2008

8.      Závazný pokyn policejního prezidenta 10/2009 o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti

9.      Závazný pokyn policejního prezidenta 110/2008 o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie

10. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

11. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

12. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

13. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

14. Police, Public Order and Criminal Justice (Scotland) Act 2006

15. Football Spectators Act 1989

16. Football (Offences and Disorder) Act 1999

17. The Football (Offences and Disorder) Bill

18. <http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_img.php?id=102376>[1] překlad: rušitel pořádku - buřič (vyvolávač nepokojů)