JUDr. David Zámek

 

Metropolitní policie – více otázek než-li odpovědí

 

        Dne 17. srpna 2010  informoval server idnes.cz článkem Primátoři brzy dostanou novou zbraň: metropolitní policii[1] o tom, jaké jsou výhody zřízení tohoto nového prvku ochrany bezpečnosti osob a majetku spoluobčanů. Zvláštní ovšem je, že celá řada faktorů, které se v článku neobjevily, jsou ve skrze negativní. Dovolte mi prosím tedy tyto faktory v krátkosti pojmenovat.

 

        Snahy o zřízení Metropolitní policie na území hlavního města Prahy existují již několik let. Za tuto dobu již bylo v mediích zveřejněno mnoho názorů na danou věc, ale i mnoho různých variant na budoucí uspořádání Metropolitní policie.

       

        Pokud se budeme obecně zabývat pouze tím, že Metropolitní policie v hlavním městě Praze a ve statutárních městech bude komplexně zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu, tak nelze proti těmto snahám téměř nic namítat.

       

        Pokud se však začneme touto myšlenkou zabývat hlouběji, narazíme na mnoho skutečnost, které se značně vymykají současnému legislativnímu rámci.

       

        Server idnes.cz uvádí „…Policisté teď často nedělají celý den nic jiného, než že jezdí po vykradených garážích a sklepích, poté vyplní papíry a po čase případ odloží. Zákon o metropolitní policii by umožnil, aby se papírovalo jen na jednom místě a v ulicích by zůstalo více policistů. To by zároveň mělo omezit kriminalitu.“  S tímto výrokem samozřejmě nemůžu absolutně souhlasit, ale i přesto se ptám, kdo v případě zřízení Metropolitních policii bude dělat to tzv. papírování, kdo bude při „vykradené garáži“ provádět vyšetřování a kdo zahájí, jestliže se na místě zjistí pachatel, trestní stíhání? Dojde-li zrovna v tomto zrovna případě k tomu, že se na místě, nebo následně, zjistí pachatel, tak se věc předá Policii ČR stejně tak jako dnes. Navíc od 1.1.2009 byla zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky upravena možnost uzavírat koordinační dohody, které právě přispívají k efektivnímu využití sil a prostředků jak Policie ČR, tak organizací zřizovaných např. obcemi. Tyto dohody rámcově stanovují společný postup při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti na daném teritoriu. Právě taková dohoda byla například uzavřena dne 25. května 2010 mezi Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a hlavním městem Prahou.

       

        Server idnes.cz dále uvádí „…Metropolitní policii by řídil ředitel, který by zřejmě spadal pod krajského policejního ředitele, ale úkolovat by ho mohl také přímo primátor města. A útvar by byl z velké části placen městem.“ „Mohli bychom zvyšovat počty policistů, pokud bychom na to sehnali peníze, a mohli bychom také investovat do vybavení…“. Já se tedy ptám, jestliže by ředitel Metropolitní policie „spadal“ pod krajského ředitele Policie ČR, kým by tento ředitel a vlastně i příslušníci Metropolitních policii byli? Byli by příslušníky ozbrojeného bezpečnostního sboru dle zákona o služebním poměru a nebo by byli zaměstnanci města?

       

        Jestliže by Metropolitní policie odpovídala za veškeré místní záležitosti veřejného pořádku, tak je také nutné zamyslet se nad tím, co jsou vlastně místní záležitosti veřejného pořádku, protože tento pojem není jasně definován[2]. Je možné použít analogie, a tím bychom došli pravděpodobně k tomu, že se jedná o záležitosti veřejného pořádku na teritoriu obce. Kdo by ale v tomto případe zakročoval proti narušení veřejného pořádku v souvislosti například s konáním sportovních utkání, nebo kdo by zakročoval proti hromadnému narušení veřejného pořádku v souvislosti s konáních nepovolených shromáždění? Kdo by zřizoval pořádkové jednotky či antikonfliktní týmy, kdo by v rámci těchto opatření využíval operativně pátrací prostředky?

       

        Pokud se obrátíme do zahraničí s podobným právním systémem či územním uspořádáním, tak nikde není takový navrhovaný model řízení Komunální policie. Naopak, jestliže se podíváme např. k sousedům ve Spolkové republice Německo zjistíme, že nemají žádnou Metropolitní policii ba ani dokonce žádnou Obecní policii. Napadli, mě také další otázky v souvislosti s případným zřízením Metropolitní policie, na které jsem nikde nenašel ani náznak odpovědi, např: vzdělávání policistů jak Metropolitní policie tak Policie ČR, kariérní postup – měl by vůbec budoucí příslušník Metropolitní policie možnost následně pracovat například u dnešní SKPV a mnoho dalších, které je nutné probrat na široké veřejné a odborné úrovni.

       

 

 

 

 

 

 [1] http://zpravy.idnes.cz/primatori-brzy-dostanou-novou-zbran-metropolitni-policii-po1-/domaci.asp?c=A100817_1434181_domaci_hv

[2] BRÁZDA J. Je „Metropolitní policie“ řešením pro Prahu?. Bezpečnostní teorie a praxe, 2008, č. 3, s. 83-85.