Mgr. Václav Valenta, Ph.D

 

Otázky a odpovědi  - odcizení dokladů

 

Otázka čtenáře:

Zajímalo by mě, co má řidič kamionu dělat v případě, že mu jsou v zahraničí odcizeny doklady. Jak má postupovat. Zda se může vrátit do České republiky. Pokud se nemůže vrátit, co mu hrozí, když to riskne? Zkrátka, jak z této nepříjemné situace ven?  

                                                                                   

Odpověď:

Tato životní situace je velmi nepříjemná. Vždy by se měl řidič obrátit na tamní policii a oznámit, že mu byly odcizeny doklady. Současně by měl policii požádat o vystavení protokolu o odcizení dokladů, který slouží k pozdějšímu vystavení duplikátů nebo náhradních dokladů. V každém případě při ztrátě cestovního pasu je nutné kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v zemi pobytu. Tam je možno požádat na konzulárním pracovišti, o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu). Ten vydává zastupitelský úřad ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky. Podmínkou pro vydání zmíněného dokladu je vyplnění originálního formuláře, který řidič získá na zastupitelském úřadu České republiky, předložení dvou identických fotografií obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm a doložení státního občanství ČR. Totožnost pro potřeby vydání cestovního průkazu může být ověřena i jiným občanem s platným cestovním dokladem, případně jiným způsobem.

        Při ztrátě řidičského průkazu je situace daleko složitější. Konzulární pracoviště zastupitelského úřadu ČR v cizině totiž nejsou kompetentní vydávat doklad „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“ nebo řidičský průkaz. Tyto doklady může vydat při respektování všech právních náležitostí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vede registr řidičů, v němž je řidič evidován. Podobně je tomu i při odcizení „Osvědčení o registraci vozidla“, jehož duplikát může vydat zase pouze příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel. To znamená, že řidič, pokud nechce porušovat zákony v cizině ani v ČR, by měl vozidlo nechat v zemi, kde došlo k odcizení dokladů a vrátit se pro něj po vystavení dokladů na příslušných úřadech v České republice nebo zajistit přepravení vozidla jiným řidičem s platnými doklady, případně jiným způsobem (na podvalníku, vlakem apod.). Při řízení vozidla bez platných dokladů o jeho registraci a zákonném pojištění je řidič vystaven riziku sankcí za porušení právních předpisů v případě policejní kontroly nebo ještě hůře při dopravní nehodě. Za takové situace, při porušení podmínek pojistné smlouvy, je riziko ještě citelnější finanční újmy v souvislosti s náhradou hmotné škody velmi vysoké.

        V praxi řidiči v drtivé většině případů spoléhají na toleranci policistů, správních orgánů i likvidátorů pojistných událostí a řídí vozidla bez dokladů. Někteří se na cestu vybavují i barevnými fotokopiemi dokladů, právě pro případ jejich ztráty nebo odcizení. Tím možná rizika postihu sníží, ale neodstraní.

Doufám, že takto koncipovaná odpověď na Váš dotaz je dostatečně srozumitelná a vnese trochu světla do této, řidiči často diskutované otázky.