Vážení čtenáři Vážené čtenářky,

       

        po dvou měsících Vás opět vítám, pro období které právě nastává myslím tím roční období, v němž se právě ocitáme, je pro mnoho z nás charakteristické, že cosi pěkného skončilo a nepříjemná zima je prostě blíž a blíž L. Ale co se také blíží je dvacetileté výročí přechodu od útisku, nesvody a totality k demokracii s čímž moderní policejní sbor, který dnes máte a zejména o kterém je náš časopis, jednoznačně souvisí.

        A teď již k obsahu tohoto čísla, JUDr. Martin Bohman se již stal stálicí našeho časopisu, tak i v tomto čísle předkládá našim čtenářům článek pod názvem „Kontrola policie a institut generální inspekce ve vybraných zemích EU a v České republice“, myslím že není třeba obsáhle popisovat o čemže jeho příspěvek vlastně je.  A je mi také milou povinností právě JUDr. Martina Bohmana, přivítat jako nového člena redakční rady našeho časopisu.

        Stejně tak jako první článek tak se v druhém pod názvem „Reforma Policie ČR jako součást zavádění managementu kvality“   objevuje JUDr. Martin Bohnam jako spoluautor společně se mnou.

        Další dva příspěvky si pro Vás pod názvem „Rekognice jako důležitá kriminalistická metoda“ a Historický exkurz do vyšetřování dopravních nehod“ připravil doc. JUDr. et. Mgr. Jan Brázda, PhD.

       

        Vážení čtenáři, také Vám chci jak již je zde pravidlem sdělit, že jestliže budete mít jakékoliv připomínky či náměty ke zveřejněným článkům, tak tyto zašlete prostřednictvím e-mailu, který najdete v sekci redakční rady.

 

JUDr. David Zámek

šéfredaktor