Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

           

            rád bych Vás seznámil s obsahem našeho druhého čísla internetového periodika „Bezpečnostní sbory.cz“ v roce 2009, jehož náplň byla uzavřena dne 24. dubna 2009 dnes tedy 25. dubna 2009 byl vyvěšením zveřejněn jeho obsah.

            Před tím než Vás seznámím se samotným obsahem a představím Vám autory, tak mi dovolte několik slov. Na WWW je dostupná celá řada informací, které se týkají policie, četnictva, či dalších bezpečnostních sborů, které buďto působí nebo působily na území ČR. Jsem tomu rád zejména proto, že  si kdokoliv kdo si dá do vyhledávače slovo např. policie může si od nás, ale i od celé řady dalších přečíst něco jiného než obsah „černé kroniky“, které některá média hojně využívají jako reklamní tahák. Mnohé e-maily, které nám chodí, tak vyjadřují podporu našemu snažení a naší práci. My Vám na oplátku za ně děkujeme.

           

            V tomto čísle Vás Mgr. et Bc. Jan Dalecký seznámí se svým článkem pod názvem  „Současná problematika multikulturního prostředí“. Jak je již jeho zvykem, tak  Mgr. et Bc. Jan Dalecký ve svém článku popisuje otázky na které není v současné době jednotný názor, nebo není lehké na ně jednoznačně odpovědět.

            Já jsem se v dnešním čísle zamyslel nad dopravně bezpečnostní problematikou, první článek pod názvem „Hledání optimálních přístupů k účinné prevenci začínajících řidičů“, plynule navazuje na další článek, který jsem tentokrát napsal společně s předním odborníkem z oblasti dopravně bezpečnostní činnosti doc. PhDr. Kamilem Pavlíčkem, CSc. pod názvem „Řidičský průkaz na zkoušku“.       

            JUDr. Martin Bohman z Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze pro Vás připravil článek pod názvem „Vývoj policejní hustoty“ ve vybraných státech světa v období let 1990 – 2008“ . JUDr. Martim Bohman se soustředí na srovnání policejní hustoty vybraných států Evropy (a světa) v období posledních 15 let. Vychází přitom z komparační studie Evropského institutu pro prevenci kriminality a její kontrolu a z podkladů, které byly získány při zpracování publikace Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou republiku.

 

            Vážení čtenáři, také Vám chci sdělit, že jestliže budete mít jakékoliv připomínky či náměty ke zveřejněným článkům, tak tyto zašlete prostřednictvím e-mailu, který najdete v sekci redakční rady.

 

JUDr. David Zámek

šéfredaktor