Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

       

        rád bych Vás seznámil s obsahem našeho prvního čísla internetového periodika „Bezpečnostní sbory.cz“ v roce 2009.

       

        V tomto čísle Vás Mgr. et Bc. Jan Dalecký seznámí s charakteristikou a etiologií korupce. Mgr. et Bc. Jan Dalecký ve svém článku popisuje a rozděluje korupci, která jednoznačně trápí či znepokojuje většinu z nás.

        Další článek Vám předkládá JUDr. Jan Kuržeja společně se mnou. Článek má název Analýza legislativních nástrojů k odčerpávání výnosů z trestné činnosti – Litevská republika I. a jak jeho název napovídá je první částí analytické studie z problematiky „praní špinavých peněz“ tentokrát v Litevské republice a volně navazuje na studii zveřejněnou na našich stránkách v roce 2008.

        JUDr. Libor Kovárník se ve svém příspěvku vyjadřuje k novele zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

        Pan Mgr. Jozef Tóth ve svém článku pod názvem Upravují příslušníci Policie ČR pyrotechnické donucovací prostředky? reaguje na některá tvrzení, že policisté upravují některé jim zákonem dané donucovací prostředky a myslím, že jeho názor v článku vyjádřený lze označit jako jediný, který v dané problematice lze považovat za správný.

        Charakteristiku a současnou problematiku Anti-konfliktních týmů Policie České republiky popisuje poslední článek pod názvem Quo Vadis AKT“, jehož autorem jsem já.

        Vážení čtenáři, také Vám chci sdělit, že jestliže budete mít jakékoliv připomínky či náměty ke zveřejněným článkům, tak tyto zašlete prostřednictvím e-mailu, který najdete v sekci redakční rady.

 

JUDr. David Zámek

šéfredaktor