Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

         dovolte mi seznámit Vás s obsahem třetího čísla v roce 2010.

        

        

         Společně s doc. PhDr. Kamilem Pavlíčkem, CSc., jsme pro Vás připravili další článek z oblasti dopravně-bezpečnostní problematiky pod názvem „Společnost Národů a bezpečnost silničního provozu (neznámé stránky historie)“.

 

         V tomto čísle začínáme také odpovídat na dotazy čtenářů. Mgr. Václav Valenta, PhD., bude odpovídat na otázku související s řidičským oprávněním na přívěs.

 

 

         Já jsem si pro Vás připravil třetí část historického exkurzu z problematiky shromažďovacího práva pod názvem Historický vývoj shromažďovacího práva na území České republiky III“.

 

         Vážení čtenáři budeme rádi, když nám budete zasílat své otázky z problematiky ochrany bezpečnosti osob a majetku, dopravně-bezpečnostní problematiky a dalších podobných témat, aby se i ostatní mohli dozvědět jaké problémy trápí naše čtenáře.

 

 

JUDr. David Zámek