Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

 

         dovolte mi seznámit Vás s obsahem prvního čísla v roce 2010.

        

         V tomto čísle Vás JUDr. Josef Hrudka, seznámí s druhou částí své studie pod názvem „Přísahy a sliby – II.“,  kde vymezuje právní reglementace a konsekvence služebního slibu v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a upozorňuje na explikační a aplikační problémy spojené s vyvozováním právní odpovědnosti spojené s porušením služebního slibu, ve vztahu k propuštění ze služebního poměru.

 

         JUDr. et Ing. Marek Blažejovský si pro Vás připravil Charakteristiku drogové kriminality v ČR a její vývoj v roce 2009.

 

         JUDr. Libor Kovárník, PhD., si pro vás připravil článek pod názvem „Vojenská policie“, ve kterém se zabývá činností a postavením této součásti AČR.

 

         Já jsem si pro Vás připravil první část historického exkurzu z problematiky shromažďovacího práva pod názvem Historický vývoj shromažďovacího práva na území České republiky I“.

 

JUDr. David Zámek