Vážení čtenáři, Vážené čtenářky,

           

            po dvou měsících Vás opět vítám, a dovolte mi abych vás seznámil s již pátým číslem našeho internetového periodika Bezpečnostní.sbory.cz.

           

            Společně s JUDr. Janem Kuržejou, Vám předkládám druhou část analytické studie, která navazuje na výzkumný projekt programu „Bezpečnostní výzkum“ VD20072010B19. Studie je zaměřena na aktuální legislativní možnosti zajišťování, odčerpávání majetku a výnosů z trestné činnosti republice Litva. Účelem analýzy je v souladu s právem Evropských společenství zhodnotit stávající legislativní opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v rámci tamní právní úpravy (zákon o prevenci praní peněz a financování terorismu). Tato část studie také vyhodnocuje možnosti orgánů činných v trestním řízení a v návaznosti rozpracovány legislativní opatření a činnosti z nelegálního majetkového prospěchu – bezdůvodného obohacení – v závislosti na porušení jiných než trestně právních norem.

 

 

            JUDr. Martin Bohman Vás ve svém článku pod názvem „Dobrovolníci a vnitřní bezpečnost v  21. století“ seznámí s tímto fenoménem dneška kdy zvláštní pozornost je ve stati věnována institutu dobrovolnické služby, zejména pak nad možnostmi využití dobrovolnických organizací jako preventivně bezpečnostních činitelů. V článku jsou naznačeny hlavní atributy těchto organizací (dobrovolnost, odbornost a profesionality, společenský, resp. veřejný zájem) a z toho vyplývající funkce (rozvoj bezpečnostního vědomí, možnost bezprostředního zapojení občanů do problematiky lokální bezpečnosti, informační tok). Dále autor popisuje aktuální legislativní rámec dobrovolnické činnosti v České republice a naznačuje jeho nedostatky a možnosti změn a optimalizace. Závěrečná část je věnována programům a organizacím dobrovolníků v zahraničí (v USA, Velké Británii a Izraeli).

 

            JUDr. Libor Kovárník, PhD. Vás ve svém článku pod názvem „Celní správa České republiky“ seznámí s fungováním a posláním tohoto bezpečnostního sbory, který jsme bohužel  na našich stránkách bohužel opomíjeli.

 

            Pan doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, PhD. se ve svém článku pod názvem „Dopravní nehoda – metodika vyšetřování a některé postupy“ zamýšlí na fenoménem silniční dopravní nehody a nad následným vyšetřování silničních dopravních nehod.

           

            Společně s JUDr. et. Ing. Markem Blažejovským Vám předkládám část výstupu z dílčího úkolu Fakulty bezpečnostně právní, Policejní akademie ČR v Praze „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“ a sice dílčího projektu pod názvem „Hromadné akce“

 

 

            Vážení čtenáři, také Vám chci jak již je zde pravidlem sdělit, že jestliže budete mít jakékoliv připomínky či náměty ke zveřejněným článkům, tak tyto zašlete prostřednictvím e-mailu, který najdete v sekci redakční rady.

 

 

JUDr. David Zámek

šéfredaktor